Bosanski (Bosnian)

Obrasci za zlostavljanje/uhođenje odraslih

U skladu sa Zakonom o nasilju u porodici države Missouri, Poglavlje 455, RSMo, osoba može tražiti nalog za zaštitu od činjenja, pokušaja ili prijetnji njemu ili njoj od strane člana porodice ili domaćinstva ili intimnog partnera; ili od čina uhođenja. Podnosilac zahtjeva mora imati 17 godina ili više ili mora na drugi način biti emancipiran ("na vlastiti način", kao što je brak ili da je pripadnik vojske).

Detaljnije informacije o nalogu za zaštitu od zlostavljanja/uhođenja odraslih dostupan je ovdje.

U nastavku je ime, opis i svrha svakog obrasca koji je dostupan na ovoj internet stranici. NAPOMENA: Sudski službenici će pružiti pomoć u popunjavanju ovih obrazaca. A Confidential Case Filing Information Sheet also is required to be filed with each domestic relations case filed. The Filing Information Sheet (Podnošenje lista s informacijama) page provides more information and the required form.

Zahtjev za nalog za zaštitu: Ovaj obrazac koristi osoba koja traži potpuni nalog za zaštitu protiv druge odrasle osobe (osoba starija od 17 godina). Potpuni nalog za zaštitu zabranjuje osobi protiv koje je isti izdan daljnje činjenje, pokušaje ili prijetnje zlostavljanjem ili uhođenjem. Zahtjev može tražiti dodatne olakšice kao što su izdržavanje, starateljstvo nad djetetom, dječja potpora i/ili posjećivanje. Potpuni nalog za zaštitu se izdaje na određeni vremenski period . najmanje 180 dana ali ne preko jedne godine.

Da bi bio kvalificiran za izdavanje naloga za zaštitu, podnosilac zahtjeva mora biti član porodice, član domaćinstva ili intimni partner koji živi ili ne živi s tuženom stranom, ili odrasla osoba koja je bila žrtva uhođenja. "Član porodice ili domaćinstva" je definisan kao suprug/supruga, bivši suprug/supruga, kao odrasle osobe koje su povezana krvlju ili brakom, odrasle osobe koje trenutno žive zajedno ili su živjele zajedno u prošlosti, odrasle osobe koje su bile ili su i dalje u kontinuiranoj društvenoj vezi romantične ili intimne prirode, kao i odrasle osobe koje imaju dijete ili djecu bez obzira da li su bile vjenčane ili su živjele zajedno u bilo koje vrijeme.

Zahtjev će biti predočen sudiji odmah nakon podnošenja. Ako je utvrđeno da je podnosilac zahtjeva u neposrednoj opasnosti, sudija će izdati ex parte (hitno) nalog za zaštitu prije zakazanog datuma saslušanja. Ex parte nalog za zaštitu je na snazi do održavanja saslušanja o zahtjevu za potpuni nalog za zaštitu.

Ovaj obrazac se mora popuniti na engleskom jeziku. (Ne sadrži polja za popunjavanje.)

      (Updated 04/24/14)

Prijedlog za obnavljanje potpunog naloga za zaštitu: Ovaj obrazac koristi osoba koja podnosi prijedlog sudu za obnavljanje potpunog naloga za zaštitu izdanog protiv druge odrasle osobe radi zabrane daljnjih djelovanja, pokušaja ili prijetnji zlostavljanjem ili uhođenjem. Potpuni nalog za zaštitu se može obnoviti do dva puta za dodatne periode od najmanje 180 dana ali ne može premašiti jednu godinu za svaki, nakon prijedloga bilo koje strane i nakon saslušanja od strane suda. Ako saslušanje nije moguće održati da bi se obnovio originalni potpuni nalog za zaštitu prije nego što istekne, ex parte (hitni) nalog se može izdati dok se saslušanje o obnavljanju prijedloga mogne održati.

Ovaj obrazac se mora popuniti na engleskom jeziku. (Ne sadrži polja za popunjavanje.)

     (Updated 04/24/14)

Izjava pod zakletvom za inostrani nalog za zaštitu: Ovaj obrazac se koristi ako je osoba dobila nalog za zaštitu od suda izvan države Missouri i podnosi ispravne dokumente sudu u državi Missouri tako da "inostrani" nalog za zaštitu može biti zaveden u sistem za jedinstvenu provedbu zakona države Missouri (MULES) kako bi bio dostupan svim službenicima i agencijama za provedbu zakona, kao i svim javnim službenicima u državi Missouri. Inostranim nalozima za zaštitu je data puna vjera i povjerenje u državi Missouri i provode se na isti način kao bilo koji drugi nalog za zaštitu izdan od strane suda u državi Missouri bilo da je podnesen sudu u državi Missouri ili ne.

Ovaj obrazac se mora popuniti na engleskom jeziku. (Ne sadrži polja za popunjavanje.)

     (Updated 04/24/14)

Izjava pod zakletvom o promjenama u okolnostima i prijedlog za modifikaciju zlostavljanja/uhođenja odraslih, upis presude za potpuni nalog za zaštitu: Ovaj obrazac koristi osoba podnosilac kako bi obavijestila sud o promjenama u okolnostima i kako bi tražila putem prijedloga da sud izmijeni prethodno naloženu upisanu presudu za potpunu zaštitu od zlostavljanja/uhođenja odraslih.

Svaki nalog za dječju potporu, starateljstvo, privremeno starateljstvo, posjećivanje ili izdržavanje zavedeno u skladu sa Zakonom o zlostavljanju odraslih će okončati prije originalnog fiksnog datuma isteka kad god se dodijeli nalog od drugog suda s kasnijim datumom za dječju potporu, starateljstvo, privremeno starateljstvo, posjećivanje ili izdržavanje, koje proizilazi iz posebne aktivnosti. Na primjer, nalog za posebnu dječju potporu je dodijeljen nakon naloga za zaštitu. Nalog za posebnu dječju potporu koji je dodijeljen na kasniji datum je tada na snazi i svi nalozi za dječju potporu koji su originalno dio naloga za zaštitu bi bili okončani i ne bi više bili na snazi.

Ovaj obrazac se mora popuniti na engleskom jeziku. (Ne sadrži polja za popunjavanje.)

    (Updated 04/24/14)